Hassel Lipkin, Oskarsborg, Östervåla

Fotograf

Nils-Pers. Sillbo, Östervåla