Åby1.jpg

Åby1.jpg
Uppgifterna är hämtade ur "Vår hembygd Nr 9". Östervåla hembygdsförenings egna utgåva. Ortsnamn i Västmanlands Län av Mats Wahlberg. Tryckt 1988.