Torgny Franck, Komminister i Östervåla

Torgny Franck, Komminister i Östervåla
(Källa: "Svenska kyrkans Prästerskap, Porträttgalleri 1939).