Familjekort. Svensson Åby.jpg

Familjekort. Svensson Åby.jpg
Sittande från vänster: Mor Kristina i mitten sonen Elof och sedan pappa Erik. 

De övriga barnen stående från vänster: Elsa (gift Larsson), Valfrid, Ester (gift Larsson), Engla (gift Englund).