18 Tofters-Binderidamerna

18 Tofters-Binderidamerna
Damer vid en plockmaskin. Från vänster: Lissie Lundgren, Viola Andersson, Elin Pettersson, Siri Eriksson, Sol-Britt Rolandsson, Maj-Britt Johansson och Evy Olsson.