Fritz Gustafsson, Lövlunda, Östervåla.

Fritz Gustafsson, Lövlunda, Östervåla.
Bilden kommer från Karin Olsson, Uppsala, född i Runnebo, Östervåla.