Missionshuset i Östervåla. Vaktmästarhuset i förgrunden.jpg

Missionshuset i Östervåla. Vaktmästarhuset i förgrunden.jpg
Huset i förgrunden byggdes 1863, användes som "Bönhus" tills stora Missionshuset byggdes år 1877.