Kullen2.jpg

Kullen2.jpg
En annan bild där man ser snickeriet framför bostadshuset lite tydligare.