John Johnsson.jpg

John Johnsson.jpg
Figurerade som 10-åring i det berömda mordet på poststationsföreståndaren Johan Åkerlund. (Klockorna i Östervåla).