Annalisa Eriksson 1983, Prästgårdens ägor, Östervåla