Kyrkoherde Ernst Viktor Engbom, Östervåla

Kyrkoherde Ernst Viktor Engbom, Östervåla
(Källa: "Svenska kyrkans Prästerskap, Porträttgalleri 1939).