Nils Harald Enblom, Präst i Östervåla

Nils Harald Enblom, Präst i Östervåla
Komminister i Östervåla 1897-1906.