Början av servicehusen.jpg

Början av servicehusen.jpg
Byggdes under 1976, 1977. Inflyttning början av 1978.