En piga till vänster, i mitten Anna o Erik Jonsson samt en dräng.jpg