Maria Johansson.jpg

Fotograf

Sven Lundin, fotograf i Östervåla 1903-1933.