Anna Wennlund f. Andersdotter Wallster


Piga i Gästbo Nr:1, Östervåla 1846.
Flyttar till Gävle 1847-10-06 som Piga.