Klara o Efraim Vesterlund

Klara o Efraim Vesterlund
Bygdebandsinläggaren Dag Vesterlunds föräldrar.