Korbo 2, Östervåla

Korbo 2, Östervåla
Korbo stod öde som Vesterlunds dödsbo under 60-talet och början av 70-talet tills dödsboet upplöstes och två söner, jag Dag Vesterlund och en annan son till Efraim o Klara övertog och började rusta.