Gästbo By.JPG

Gästbo By.JPG
Byn Gästbo består av 4 gårdar. 3 st bondgårdar, en till vänster, en i mitten och en till höger samt ett bostadshus som ligger bakom dessa tre. Syns inte på bilden.