Bostadshuset, Gästbo, Östervåla

Bostadshuset, Gästbo, Östervåla
Bakre raden från vänster: Gunnar, Edith, Elsa och Kalle Larsson.
Främre raden från vänster: Karin, Karin Olsson mor till Selma, Selma Jonsson, Ingrid, Albert Jonsson och Lennart.
Bilden från ca 1930.