34 a Ladugård från Rickebo.

34 a Ladugård från Rickebo.
(Nr 25 på skissen. Det står ladugård från Offerbo på den, detta är fel). Skall vara Ladugård från Rickebo. 1800-talet. Inköpt 1938 av Frans Larsson, Rickebo, till ett pris av 100 kronor.