Affären i Ettinga, Östervåla.jpg

Affären i Ettinga, Östervåla.jpg
Det var denna affär som Johan Andersson startade omkring 1881. Övertogs 1912 av brorssonen August Björkman, vidare dess ingifte släkting Johan Themnér 1918, därefter Viktor Åkerlund 1921, som var Johan Anderssons systerson.