Erik Gustafsson vid fikabordet, Pensionärshemmet, Hov, Östervåla.

Erik Gustafsson vid fikabordet, Pensionärshemmet, Hov, Östervåla.
Bilden kommer från Karin Olsson, Uppsala, född i Runnebo, Östervåla.