Fika på Pensionärshemmet, Hov, Östervåla.

Fika på Pensionärshemmet, Hov, Östervåla.
Damen till vänster okänd.
Bilden kommer från Karin Olsson, Uppsala, född i Runnebo, Östervåla.