Bild från Östervåla Sjukstuga år 1949

Bild från Östervåla Sjukstuga år 1949
Stående från vänster: 1 Okänd från Tärnsjö. 2 Efraim Sundin, Östervåla. 3 Okänd från Tärnsjö. 4 Bernt Jansson från Stalbo. 5 Anna-Lisa Gustafsson, Östervåla. 6 Majli Venngren, Östervåla.
Sittande från vänster: 1 Margareta Persson från Lundbo, Harbo. 2 Albert Sandström, Hermansveden. 3 Syster Edit Nordlander och 4 Skomakare David Belin, Tobbo, det är han som ligger i sängen.
Denna bild är från min mors, Klara Vesterlund, Album.