Flygfoto över Östervåla 1958.jpg

Flygfoto över Östervåla 1958.jpg
Nr 1: Första byggnaden av Centralskolan i Östervåla.

Nr 2: Huset där vaktmästare Holger Eriksson bodde, som senare revs när utbyggnaden av skolan gjordes.