Olof Jansson, Hov, Östervåla (Spelman, mästare på fiol)