Gerhard Gustafsson, Hov, Östervåla

Gerhard Gustafsson, Hov, Östervåla
Född d 10 febr 1911. Började som smed vid Zetterbergs febr 1935 har gått den långa vägen till befattningar som verkmästare, konstruktionschef och servicechef. Pensionerades 1976.