Bertil Gustafsson.jpg

Bertil Gustafsson.jpg
Tillverkat ett litet skåp. Mästere på bildhuggning.