Drosk Pelle med skidor.jpg

Drosk Pelle med skidor.jpg
Troligtvis så är det skidor för skolbarn. Han körde skolskjutsar ett tag.