Erik Andersson med hustru Johanna, Källmyra, Östervåla