Enviken, Östervåla

Enviken, Östervåla
Detta foto är taget före Birgers tid. Det var upprustat när Birger och Greta bodde där.