Sigrid Fröjd och Elsa Andersson, Östervåla..

Sigrid Fröjd och Elsa Andersson, Östervåla..
Sigrid Fröjd, Runnebo och Elsa Andersson, Oskarsborg, Östervåla.
Bilden kommer från Karin Olsson, Uppsala, född i Runnebo, Östervåla.