Karin, Anna, Sigrid och Nelly, Runnebo, Östervåla.

Karin, Anna, Sigrid och Nelly, Runnebo, Östervåla.
Från vänster: Karin Olsson, Granne. Anna Fröjd och Sigrid Fröjd, Syskon. Nelly Fröjd, Barn till Sigrid. Alla från Runnebo, Östervåla.
Bilden kommer från Karin Olsson, Uppsala, född i Runnebo, Östervåla.