Nelly Fröjd, Runnebo, Östervåla som barnsköterska.

Nelly Fröjd, Runnebo, Östervåla som barnsköterska.
Bilden kommer från Karin Olsson, Uppsala, född i Runnebo, Östervåla.