Nelly Fröjd, Runnebo, Östervåla.

Nelly Fröjd, Runnebo, Östervåla.
Bilden kommer från Karin Olsson, Uppsala, född i Runnebo, Östervåla.