Per Elof Fröjd, Runnebo, Österväla.

Per Elof Fröjd, Runnebo, Österväla.
Bilden kommer från Karin Olsson, Uppsala, född i Runnebo, Östervåla.