Flygfoto över Gustaf Fröjds i Runnebo, Östervåla år 1955.

Flygfoto över Gustaf Fröjds i Runnebo, Östervåla år 1955.
I den lilla stugan längst upp till höger, där hade Carin Andersdotter (Högbo-Carin) bott.
Bilden kommer från Karin Olsson, Uppsala, född i Runnebo, Östervåla.