Hemslöjden.jpg

Hemslöjden.jpg
Den av Tage Stilander byggda snickerilokalen är den vita delen. Enda huset av Östervåla Hemslöjd som inte var byggt i trä.