Renboholm.jpg

Renboholm.jpg
Huset vid siffra 1 är Renboholm. För övrigt syns f.d Zetterbergs Mek. Verkstad, Åby Såg o Kvarn i nederkant av bilden (brann upp 1976) samt f.d. Tofters Tryckeri AB, den vita längan till vänster.