Utedass.jpg

Utedass.jpg
Detta utedass användes vid Hamra-festerna och även vid andra tillfällen då det begav sig.