Passageraruppstigning vid Hamra, Ahrenberg eller Kurt Östervall.jpg