Styrelsen för Tämnarsänkningen från 1946.jpg

Styrelsen för Tämnarsänkningen från 1946.jpg
Från vänster: 1 Joel Jansson, Guttorp, Harbo. 2 N.N. 3 Erik Franzén, Vida, Harbo. 4 Elis Larsson, Gransätra, Harbo. 5 N.N. 6 Evald Karlsson, Mångsbo, Östervåla. 7 David Widblad, Mossbo, Månkarbo. 8 Olof Eriksson, Borgen, Östervåla.