Minnessten, Avrättningsplatsen.jpg

Minnessten, Avrättningsplatsen.jpg
Avrättningsplatsen för Östervåla socken ligger mot gränsen till Hedesunda efter vägen Horsskog-Hade och har varit i bruk som sådan på 1600-1800-talet med en sista avrättning år 1836.