Ettingbo Missionshus.jpg

Ettingbo Missionshus.jpg
Detta var missionshuset i Ettingbo, tillhörde Östervåla Missionsförsamlings Ettingbo-krets, finns i byns början. Byggt år 1913.