Öppning efter renovering av Missionshuset i Ettingbo.jpg

Öppning efter renovering av Missionshuset i Ettingbo.jpg
Ettingbo Missionshus klart att användas efter renovering. Ruben Henriksson, Ettingbo och Elof Åkerlund, Åby betraktar det nya.