Evald Carlssons i Mångsbo.jpg

Evald Carlssons i Mångsbo.jpg
Stående från vänster: Barnen Agnes, Anny, Greta, Rut, Ragnar samt Efraim bror till Evald.

Sittande från vänster: Evald, Augusta samt Evalds mor Anna.