Lisa Pettersson, Skogbo, Östervåla bland blommor.

Lisa Pettersson, Skogbo, Östervåla bland blommor.
Bilden kommer från Karin Olsson, Uppsala, född i Runnebo, Östervåla.