Karin Larsdotter


Avled i en ålder om 3 år och 25 dagar.