Anders Einar Eriksson


Avled i en ålder om 1 år, 5 mån och 27 dagar.